Tanıtım


07.10.1983 Tarih ve 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28. maddesinde belirtildiği üzere Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
 
- Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak,
 
- Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santrali, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzeri işleri yürütmek.


Misyon:

Üniversitemizin kuruluş amacına uygun olarak yapı ve teknik işlerini ihtiyaçlar doğrultusunda planlamak ve en kısa sürede uygulamaya geçirmektir.

Vizyon:

İstanbul’un tarihi ve kültürel dokusuyla uyumlu, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanıldığı, işletilebilir büyüklükte, modüler ve fonksiyonel fiziki mekânlardan oluşan, akademik, sosyal ve kültürel paylaşımın sağlandığı, dünyanın sayılı üniversiteleri arasına girebilecek nitelikte, özgün bir kampüs projesinin gerçekleştirilmesini sağlamaktır.