Planlanan Projeler

 

Yurt Binaları
 
Üniversitemize ön tahsisi yapılmış olan 431 ada 1 parselin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli imar plan notlarında uygulama yapılabilmesi için 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı hazırlatılması şartı bulunduğundan söz konusu imar planı 2018 yılında hazırlatılarak ilçe belediyesine sunulmuş, onaylanma sürecinde son aşamaya gelinmiştir. Bu süre zarfında Başkanlık olarak yaklaşık 14.000 m2 kapalı alana ve 399 öğrenciye barınma imkanı sağlayacak olan 1. Etap yurt binasının zemin etüd çalışmaları, zemin iyileştirme ve uygulama projeleri hazırlanmıştır. 2020 yılının ilk çeyreğinde ihale işlemlerinin tamamlanarak inşaat faaliyetlerine başlanması hedeflenmektedir.