Tarihi Mirasa Saygı

08.12.2020

Üniversitemiz kampüsünde bulunan 109 adet Londra Çınarının tarihi mirasımızın gelecek nesillere ulaşmasını sağlamak amacıyla İstanbul 2 Numaralı Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu tarafından 06.03.2020 tarih ve 02-1360 sayılı kararda belirtilen bakımlar Başkanlığımız kontrolünde yapılmıştır.