Mevzuat

Kanunlar

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu için tıklayınız.
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu için tıklayınız.

Yönetmelikler

Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği için tıklayınız.
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği için tıklayınız.
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.
Asansör Yönetmeliği için tıklayınız.
Sığınak Yönetmeliği için tıklayınız.
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği için tıklayınız.

Tebliğler

Kamu İhale Genel Tebliği için tıklayınız.